Komiteen

DNFILDNFiL sin komite medlemmer for 2017

Leder:                Terje Myrland
Nestleder:         Anne-Lise Zahl Sørensen
Kasserer:           Tone Dambakken
Sekretær:           Torun Gadderud
Referent:           Hanne Ringlund
Medlem:            Torhild Refsdal
Medlem:            Fernand Schmit
Medlem:            Rita Simonsen

Revisor:             Johs Dahl
Revisor:             Rol Schmitz