Om oss

Den Norske Foreningen i LuxembourgDNFIL

Den norske foreningen ble dannet i mars år 2000. Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes interesser vedrørende norsk kultur, norsk skikk og bruk samt styrke samholdet blandt personer som har direkte eller indirekte anknytning til Norge. Foreningen er nøytral i politiske, religiøse og filosofiske spørsmål.

Foreningen arrangerer flere sammenkomster i løpet av året, hvorav 17. mai-feiringen og Julebordet spiller sentrale roller. | ARRANGEMENT

Enhver som så ønsker,  kan bli medlem av foreningen. | BLI MEDLEM

Foreningens vedtekter finnes i sin helhet under vedtekter.